از برند به لاومارک – آنجا که برندها قلب مخاطبانشان را تسخیر می‌کنند!

برندها توسط مدیران و صاحبان شرکت‌ها ساخته می‌شوند و لاومارک‌ها1 توسط مخاطبان! این‌ها جملات کوبنده‌ی کوین رابرتز2 مدیرعامل آژانس تبلیغاتی Saatchi & Saatchi است. کسی که برای اولین بار این ایده را مطرح کرد که دوران اتکا بر برندها به پایان رسیده و عصر تازه‌ای آغاز شده که بر ساخت لاومارک‌ها استوار است. بیشتر بخوانید

داستان سرایی به سبک کدبری: کلماتت را ببخش!

برندها از دل داستان‌ها متولد می‌شوند. برداشتن اولین قدم‌های یک برند تا رشد آن و تبدیل‌شدنش به بخشی از تجربه‌های روزمره مخاطبان همگی ‌مراحلی از زندگی و زنجیره‌ای از اتفاقات هستند که هویت آن برند را شکل می‌دهند. وقتی در دنیای برندینگ از مفاهیمی چون داستان و هویت حرف می‌زنیم، یعنی نگاه ما به برند، نگاهی انسانی و تأثیرآفرین است. بیشتر بخوانید