مطالب توسط مدیر سایت

برندها در سرزمین عجایب – بیانیه ماموریت یا من چرا وجود دارم؟

اگر فیلم آلیس در سرزمین عجایب را دیده باشید، احتمالا با شخصیت گربه چشایر و نقل قول معروفش آشنا هستید. آلیس در میانه راه خود، با این گربه باهوش روبرو می شود و از او سوال مهمی می پرسد: می توانید راهنمایی ام کنید که از کدام سمت بروم؟ گربه می گوید: خب بستگی دارد […]

نردبان تکنوگرافیک – طرحی نو برای شناخت مخاطب برند

دنیای امروز، دنیای تکنولوژی است. دنیای سرعت، تغییرات لحظه ای و رفتارهای نو. شناخت دگرگونی های این جهان تازه بدون شک به ابزارهایی جدید نیاز دارد. ابزارهایی که در کنار تجربه و دانش گذشته ما قرار بگیرند و آن را کامل تر کنند. برندها از تغییر و تحول مستثنی نیستند. هر برند پاسخ گوی بخشی […]