از دنیای عمودی تا افقی گذشته، امروز و آینده از راه رسیده‌ی بازاریابی

بازاریابی هم مانند همه پدیده‌های پیرامون ما پیوسته در حال تغییر است. تغییر به قدری در ماهیت بازاریابی کلیدی است که خود را در زمان نوشتاری واژه آن نیز نشان می‌دهد. واژه Market-ing به [...]