نمونه فعالیت ها – فراب2020-08-26T10:36:18+00:00

Project Description

پروژه بازنگری برندسازی شرکت فراب

بزرگترین شرکت فعال در حوزه عمران آب

نیاز مشتری و راهکار ما:

فراب، به عنوان یکی از دو بزرگ‌ترین شرکت‌ در زمینه‌ی پروژه‌های عظیم ملی ساخت نیروگاه و عمرانی مربوط به انرژی و حمل و نقل در ایران، علی‌رغم برخورداری از حسن شهرت نزد ذینفعان، از هم‌افزایی ناشی از قدرت یک برند شناخته شده، برخوردار نبود. پس از مجموعه جلسات مشترک با فراب جهت شناخت عمیق این برند، برندسازی مجدد فراب در 1001 برندینگ با همکاری تیم مشاور در حوزه‌ی استراتژی آغاز شد.

پروژه‌ی برندسازی مجدد شرکت فراب در خرداد 1396 آغاز شد و تا سال 1398 مراحل پایانی خود را طی کرد. در این فرآیند، لوگو، پالت رنگی برند، و روحیه‌ی بصری، اصول و قواعد مربوط به عناصر اصلی و ارتباطی فراب نظیر یونیفرم پرسنل، اقلام اداری و سازمانی، طراحی استاندار غرفه‌های نمایشگاهی و… بازتعریف شد. جوهره‌ی برند فراب «پویایی موفقیت» (Success Dynamic) با محوریت توان بالا در مدیریت پروژه‌های متنوع بزرگ و ملی است.