فراب

فراب، به عنوان یکی از دو بزرگ‌ترین شرکت‌ در زمینه‌ی پروژه‌های عظیم ملی ساخت نیروگاه و عمرانی مربوط به انرژی و حمل و نقل در ایران، علی‌رغم برخورداری از حسن شهرت نزد ذینفعان، از هم‌افزایی ناشی از قدرت یک برند شناخته شده، برخوردار نبود. پس از مجموعه جلسات مشترک با فراب جهت شناخت عمیق این برند، برندسازی مجدد فراب در ۱۰۰۱برندینگ با همکاری تیم مشاور در حوزه‌ی استراتژی آغاز شد.

پروژه‌ی برندسازی مجدد شرکت فراب در خرداد ۱۳۹۶ آغاز شد و تا سال ۱۳۹۸ مراحل پایانی خود را طی کرد. در این فرآیند، لوگو، پالت رنگی برند و روحیه‌ی بصری، اصول و قواعد مربوط به عناصر اصلی و ارتباطی فراب نظیر یونیفرم پرسنل، اقلام اداری و سازمانی، طراحی استاندار غرفه‌های نمایشگاهی و… بازتعریف شد. جوهره‌ی برند فراب «پویایی موفقیت» (Success Dynamic) با محوریت توان بالا در مدیریت پروژه‌های متنوع بزرگ و ملی است.