ایرانسل

در زمستان ۱۳۹۸، ایرانسل با هدف افزایش تعداد گوشی‌های هوشمند جدید ثبت شده در شبکه خود، برای راه‌اندازی کمپین تبلیغاتی به شرکت ۱۰۰۱ برندینگ مراجعه کرد. در بیان نیازمندی‌های خود این شرکت بیان کرد، بسیاری از افراد از ایرانسل به عنوان سیم‌‎کارت دوم خود و در گوشی‌های غیر هوشمند استفاده می‌کنند. به همین دلیل این افراد از قابلیت‌های سیم‌کارت ایرانسل به قدر کافی آگاه نیستند چرا که این قابلیت‌ها صرفا در گوشی هوشمند فعال می‌شود. این شرکت می‌خواست به مخاطب اعلام کند که با استفاده از سیم‌کارت ایرانسل در گوشی هوشمند به قابلیت‌های فراتر از انتظار خود دست پیدا خواهد کرد.

۱۰۰۱برندینگ به عنوان مشاور برندینگ با همراهی تیم خلاقیت، پیشنهاد ایجاد کاراکتری قدرتمند را ارائه داد که نماینده و نمایانگر قابلیت‌های ایرانسل در گوشی هوشمند باشد. در این مسیر کاراکتر ابرقهرمان خلق شد. کاراکتری قدرتمند با قابلیت‌های فراوان و در عین حال مهربان، دوست‌داشتنی و همراه. این کاراکتر به اندازه‌ای جذاب بود و با مخاطب ارتباط برقرار کرد که تبدیل به یکی از شخصیت‌های ایرانسل تبدیل شد. در کمپین اول، ساخت تیزر تبلیغاتی و تبلیغات محیطی با شعار “ابرقهرمان را بیدار کن” و در کمپین دوم تبلیغات محیطی با شعار “با ابرقهرمان اوج بگیر” راه‌اندازی شد. استفاده از ابرقهرمان برای ایرانسل همچنان ادامه دارد.