پاپت

شرکت فرمند به منظور توسعه‌ی محصولات خود در بازارهای جدید، در صدد بود تا محصولاتی تخصصی برای بازار کودکان و همچنین بزرگسالان تولید و عرضه نماید. محصول دراژه که مخاطب اصلی آن کودکان هستند یکی از محصولات فرمند بوده که در طی این پروژه با نام “پاپت” عرضه شد و چالش عمومی در محصولات کودکان به تفاوت خریدار و مصرف‌کننده بازمی‌گردد؛ خریدار: والدین- مصرف‌کننده: کودکان.

“پاپت” برندی با روحیه‌ی شوخ، برای جذب مخاطبان کودک و جذاب برای بزرگسالان است. روحیه‌ی بصری این برند به واسطه‌ی بهره‌گیری از المان‌های ویژه، توانسته‌است جایگاه خاص خود را در اذهان مخاطبان ایجاد نماید و چشم‌گیری متمایز خود را در قفسه‌های فروشگاهی به رخ بکشد.