رفاه

رفاه، به عنوان بزرگ‌ترین مجموعه فروشگاه زنجیره‌ای در ایران، علی‌رغم برخورداری از حسن شهرت، فاقد یکپارچگی و هم‌افزایی ناشی از قدرت یک برند شناخته شده بود.

بنابراین مدیریت جدید مجموعه فروشگاه زنجیره‌ای رفاه در سال ۱۳۹۳ به دنبال رویکرد جدیدی برای جایگاه‌سازی برند رفاه برآمد. این چالش، برندسازی مجدد رفاه را به دنبال داشت.

پروژه‌ی برندسازی مجدد فروشگاه زنجیره‌ای رفاه در زمستان ۱۳۹۳ آغاز و تا بهار ۱۳۹۴ ادامه داشت. در این فرآیند، لوگو، رنگ، شعار برند و روحیه‌ی بصری فروشگاه‌های رفاه نظیر یونیفرم پرسنل، تابلو سردرب و … بازتعریف شد. شعار «رفاه همینجاست» با محوریت تنوع محصول و تعداد شعب بالای فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شکل گرفت.